ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಹಾವು : ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದ ಮಂದಿ ಶಾಕ್…!

ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಹಣ ತೆಗೆಯಲು ಹೋದ ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತ ಆಚೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಹೋದವರಿಗೆ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ

Read more
Verified by MonsterInsights