ಪೇಶಾವರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಾಲಾ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್…

ಗಾಯಗೊಂಡು ಮಲಗಿರುವ ಮಗುವಿನ ಗೊಂದಲದ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಕ್ತದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇವುಗಳು ಪೇಶಾವರದಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು

Read more

Fact Check: ನಾಗೋರ್ನೊ-ಕರಬಖ್ ಸಂಘರ್ಷ- ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್…!

ವಿವಾದಿತ ನಾಗೋರ್ನೊ-ಕರಾಬಖ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ನಡುವೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ಸಂಘರ್ಷ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಾಗರಿಕ

Read more
Verified by MonsterInsights