ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಂದರೆಯೆಂದು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಗು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಶಾಕ್..!

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೊಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಘಟನೆ ರಷ್ಯದಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಎಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಗನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು

Read more