ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್: ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ! ವಾಸ್ತವವೇನು?

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ & ರುಚಿಕರವಾದ ದೋಸೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿರೋ ಗಾಂಧಿಬಜಾರ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ ಹೋಟೆಲ್ ಈಗ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಖೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು

Read more
Verified by MonsterInsights