ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಶಾಲ್ ಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನನ : ‘ಇದು ಹಿಂದೆಂದೂ ಅನುಭವಿಸದ ಭಾವನೆ’ ಎಂದ ದಂಪತಿ!

ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಶಾಲ್ ಗಿಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಜನನವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಾ ‘ಇದು ಹಿಂದೆಂದೂ ಅನುಭವಿಸದ ಭಾವನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಶಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಶಿಲಾದಿತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದಂಪತಿಗಳು ‘ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಗಾಯಕಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಶಾಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು “ದೇವರು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹಿಂದೆಂದೂ ಅನುಭವಿಸದ ಭಾವನೆ. ಶಿಲಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು, ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಶಾಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಶಿಲಾದಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಬಂಪ್ ಮತ್ತು ನಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಶಾಲ್ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಶಿಲಾದಿತ್ಯರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2015 ರಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದರು.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *