ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಲಿ ಆಕಾಶ ತೋರಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ ನಾಟಕವಾಡಿತಾ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ..?

ಚೀನಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ. ಆದರೀಗ ಚೀನಾದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನೋದು

Read more
Verified by MonsterInsights