ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಂಪಿಕ್‌: ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು!

ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಂಪಿಕ್‌ನ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು 49 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

110 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪದಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ 117 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಚೀನಾದ ಜುಹ್ನಿ ಪಾಲಾಯಿತು.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *