fact Check: ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ಕೊಡುವ ಪ್ರಧಾನಿಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಳ್ಳು

‘ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕನ್ಯಾ ಆಶಿರ್ವಾದ ಯೋಜನೆ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2000 ರೂ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು

Read more