ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್ : ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳು ರ್‍ಯಾಲಿ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳ ರ್‍ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ  ಎನ್ನುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು

Read more