ಕೊರೊನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಮೂರು ಸುಳ್ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊರ್ೊ ಸೋಂಕು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊರೊನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ

Read more

ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ – ಭಾರತ ತಿರುಗೇಟು

ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಸೋದರನಾಗಿದ್ದು ಬೇಳೆಯುತ್ತಾ ದಾಯಾದಿಯಾದ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಇರದೆ ಸದಾ ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ವಿಶವಾದ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು

Read more